Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja” post thumbnail

W dniu 31.05.2024r. zakończyła się III edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Europa i ja”. Wzięły w nim udział dzieci z grup: Biedroneczki, Leśne Ludki, Wesołe Misie, Promyczki, Gwiazdeczki wraz z Paniami.

Organizatorem projektu była Szkoła Podstawowa w Bochotnicy, a jego autorem Pani Ilona Broniszewska. Celem projektu było m.in.: przybliżenie dzieciom wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie, zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy, pozyskanie nowych informacji na temat kultur innych państw, rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Grupy przedszkolaków wraz z Paniami wybrały następujące kraje europejskie: Biedroneczki – Wielka Brytania, Leśne Ludki – Francja, Wesołe Misie – Grecja, Promyczki – Niemcy, Gwiazdeczki – Włochy. Z pośród 13 zadań do wykonania, każda z grup wybrała 8, które udokumentowała zdjęciami, nagraniem lub prezentacją. Każda z grup wykazała się dużym zaangażowaniem oraz kreatywnością w wykonywaniu zadań.

Dyrekcja wraz z nauczycielkami prowadzącymi grupy, biorącymi udział w projekcie, wyrażają wdzięczność Rodzicom za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu.

 

 

Koordynator: Justyna Potocka