W dniu 16 czerwca 2021r.  w ogrodzie przedszkola  zebrały się odświętnie ubrane wszystkie przedszkolaki, aby po raz pierwszy zaśpiewać hymn przedszkola.  Na wstępie spotkania pani dyrektor powitała całą społeczność, powiedziała kilka słów o hymnie a także o tym jaką rolę powinien on odgrywać w życiu przedszkola. Uroczyste odśpiewanie hymnu zostało nagrane oraz sfotografowane przez zaproszonego na tę podniosłą okoliczność pana fotografa.

Słowa do hymnu zostały wybrane w drodze konkursu na tekst hymnu przedszkola, ogłoszonego  dla dzieci i rodziców. Zwycięzcą konkursu i jednocześnie autorem słów do hymnu przedszkola został Kubuś Krysa z mamą panią Eweliną.  Muzykę skomponował pan Łukasz Sokół, tato Basi z grupy Wesołe Misie, który  przekazał profesjonalne nagrania muzyczne wraz z zapisem nutowym  i dedykacją dla przedszkola w podziękowaniu za opiekę oraz trud włożony    w wychowanie córek Marysi i  Basi.

Autorom  tekstu i  muzyki składamy serdeczne podziękowania.  Mamy  nadzieję, że hymn będzie integrował społeczność przedszkola         i stanowił jego symbol dla wielu pokoleń.

Rada Pedagogiczna