WYNIKI REKRUTACJI post thumbnail
  • Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji – 29.03.2021r.
  • Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach – 31.03.2021r.
  • Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe z  dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 , art. 158) listy będą wywieszone w siedzibie przedszkola nie dłużej niż do czasu zakończenia procedury odwoławczej.

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci przyjętych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 15.04.2021r. do 20.04.2021r. Stosowne oświadczenie należy pobrać ze strony internetowej przedszkola (link poniżej), uzupełnić i podpisane dostarczyć do placówki w wyżej podanym terminie.

Oświadczenie potwierdzenie woli przyjęcia

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI NIEPRZYJĘTYCH

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach na rok szkolny 2021/2022 w terminie od 12.04.2021r. do 29.04.2021r.godzinach 800 – 1400 (lub w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) mogą pobrać zaświadczenie o nieprzyjęciu do przedszkola z powodu braku wolnych miejsc.