Projekt jest realizowany w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowany na zasadach Programu Erasmus+ .

Głównym celem projektu „Cieszmy się Europą” realizowanym przez Przedszkole Samorządowe nr 1 w Niepołomicach  jest podniesienie jakości pracy przedszkola jako instytucji edukacyjnej o europejskim wymiarze poprzez zwiększenie ilości pracowników posiadających umiejętności komunikacji w języku obcym, angażowanie się w projekty językowe w oparciu o innowacyjne technologie. Udział w projekcie będzie również punktem wyjścia do podejmowania kolejnych wyzwań w postaci nowych inicjatyw międzynarodowych oraz śledzenia nowoczesnych trendów edukacyjnych. W projekcie planujemy przeszkolić 6 nauczycieli, którzy uzupełnią swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursach języka angielskiego na Malcie.

REKRUTACJA DO PROJEKTU