Przedszkole jest miejscem dla każdego

Przedszkole jest miejscem, do którego uczęszcza wiele dzieci.
W tak dużym środowisku pojawiają się problemy, z którymi niekiedy trudno jest sobie samodzielnie poradzić.
Dlatego warto pamiętać, że w takich chwilach zawsze mogą Państwo liczyć na pomoc przedszkolnego specjalisty.

Drodzy Rodzice, jesteście mile widziani!

* Niepokoi Was rozwój dziecka ?
*Chcecie porozmawiać o Waszym dziecku i relacjach z Nim ?
*Otrzymujecie niepokojące sygnały od dziecka ?
*Wasze dziecko ma trudności w nauce ?
*Nie wiecie, gdzie szukać pomocy ?

Nasze drzwi są dla Państwa zawsze otwarte.
Zapraszamy!

Kim jest pedagog specjalny ?

Pedagog specjalny pomaga uczniom w nauce, ale także pomaga dzieciom w znalezieniu własnego miejsca w grupie.
Do pedagoga specjalnego można zgłosić się w każdej sprawie,
która dotyczy postępów w nauce, samopoczucia i niepokojących sytuacji zaistniałych w przedszkolu.

Co należy do zadań pedagoga specjalnego ?

*Wspieranie wychowawców i nauczycieli w pracy wychowawczej
i dydaktycznej.

*Współpraca z zespołem planującym i koordynującym kształcenie specjalne.

*Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i innymi specjalistami.

*Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych.

*Prowadzenie zajęć uspołeczniających np. TUS.

*Organizowanie zajęć w szczególności dla dzieci z trudnościami
w nauce i dla dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami.

Praca pedagoga specjalnego zależy od specjalności danego pedagoga
i instytucji, w której zostanie zatrudniony.