Innowacja pedagogiczna ,,Wspólna podróż do krainy emocji“

Innowacja pedagogiczna będzie realizowana w grupie ,,Promyczki’ od listopada 2023 r do czerwca 2025 r. w formie zajęć  ( 2 razy w miesiącu). Głównym celem innowacji jest stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym oraz poszerzanie wiedzy rodziców w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci. Podczas prowadzenia zajęć z dziećmi będą wykorzystywane następujące metody: elementy metody W. Sherborne, elementy Treningu Umiejętności Społecznych, elementy bajkoterapii, elementy muzykoterapii. Ponadto rodzice raz w miesiącu otrzymają drogą mailową materiały edukacyjne  w formie ćwiczeń  do wykorzystania  w domu.

U podstaw innowacji  leży założenie, że zdolności emocjonalne i społeczne mogą być rozwijane  u dzieci w podobny sposób, jak zdolności poznawcze. Podejmowanie oddziaływań w celu stymulowania rozwoju społeczno-emocjonalnego u dzieci przyczynia się do zwiększenia ich kompetencji w sferze radzenia sobie z emocjami, a także wpływa na pozytywne funkcjonowanie w relacjach z innymi ludźmi.