Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Jest niezbędnym elementem poprawy zdrowia, rozwijania sprawności, a także kształtowania nawyków wykorzystywanych w przyszłości. Badania naukowe oraz obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 wskazują na niski poziom aktywności fizycznej wśród dzieci lub jej całkowity brak.Ograniczenie ruchu u dzieci, wpływa na powstawanie wad postawy i zaburza funkcjonowanie układu odpornościowego. Aktywność fizyczna jest zatem niezbędna dla osiągnięcia optymalnego dla każdego dziecka poziomu rozwoju psychofizycznego i zdrowia. Ponadto stanowi jeden z podstawowych składników prozdrowotnego stylu życia.
Powyższe przesłanki stały się inspiracją do powstania innowacji pedagogicznej ,,Lubimy ruch-aktywizacja ruchowa przedszkolaków”.
Autorką innowacji jest nauczycielka Iwona Kubas. Innowacja jest realizowana w grupie ,,Promyczki” od listopada 2022r. do czerwca 2023r.
Głównym celem innowacji pedagogicznej jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez pobudzenie aktywności fizycznej dzieci i zachęcanie rodziców do wspólnej aktywności fizycznej z dziećmi. Ponadto działania w ramach innowacji pedagogicznej będą wpływały na: rozwijanie sprawności fizycznej oraz aktywności ruchowej dzieci poprzez udział w różnorodnych zajęciach ruchowych (zabawy zręcznościowe z użyciem przyborów i przyrządów, zabawy ruchowe z muzyką, tory przeszkód, ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem różnych metod , wspólne spacery rodziców z dziećmi po Puszczy Niepołomickiej, zajęcia z trenerem w ramach obchodów dni związanych ze sportem) podnoszenie wydolności organizmu poprzez aktywność fizyczną kształtowanie postaw i nawyków zdrowotnych poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu zaspokajanie potrzeb psychofizycznych dzieci w tym potrzeby ruchu wspomaganie rozwoju emocjonalnego (radzenie sobie z uczuciami w sytuacji porażki, frustracji; pokonywanie trudności; kończenie rozpoczętych zadań; rozwiązywanie konfliktów) kształcenie umiejętności tj.: nawiązywania kontaktów społecznych, współpracy, komunikowania o swoich potrzebach, przełamania nieśmiałości, podniesienia samooceny.

Autorka innowacji pedagogicznej ma nadzieję, że zaszczepione w dzieciństwie nawyki zaprocentują w dalszym życiu każdego dziecka.