Projekt „Piękna Nasza Polska Cała” post thumbnail

W tym roku nasza placówka bierze udział w projekcie: ” Piękna Nasza Polska Cała”. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem. To poznawanie historii państwa polskiego i symboli narodowych. Koordynatorem projektu w naszej placówce jest pani Sylwia Galas – a grupa „Pszczółek” i „Wesołych Misiów” aktywnie uczestniczy w programie.

Projekt – Piękna Nasza Polska Cała