Podziękowania post thumbnail

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom pod przewodnictwem Rady Rodziców za zakupienie i ofiarowanie laptopa marki hp. Sprzęt ten podniesie jakość zajęć dydaktycznych w naszym przedszkolu.

BARDZO DZIĘKUJEMY PRZEDSZKOLAKI I RADA PEDAGOGICZNA !