Komunikat dla Rodziców dzieci zakwalifikowanych post thumbnail

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 05.04.2024r. do 10.04.2024r.

Stosowne oświadczenie należy pobrać ze strony internetowej przedszkola, uzupełnić i podpisane dostarczyć do placówki w wyżej podanym terminie.

 Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszej placówce.

W razie pytań proszę o kontakt.

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA