Szanowni Państwo!

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 123/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 22 czerwca 2021r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, został zamieszczony  wykaz ofert (dostępność miejsc w przedszkolach niepublicznych), które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym na realizację zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkałych na terenie gminy Niepołomice.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją.