Budżet obywatelski post thumbnail

Szanowni Państwo!

W celu podniesienia jakości pracy przedszkola, w szczególności rozwijania kompetencji cyfrowych przedszkolaków i doposażenia placówki w nowoczesny sprzęt i pomoce informacyjno – komputerowe w ramach budżetu obywatelskiego został napisany projekt „Przedszkolak w świecie technologii cyfrowych”. Aby zadanie mogło być zrealizowane projekt musi zdobyć największą ilość głosów wśród projektów złożonych w dzielnicy Niepołomice-Śródmieście. Zatem wszystkich Państwa zachęcamy do głosowania. Prosimy również o zachęcenie do głosowania wszystkich przyjaciół i sympatyków przedszkola. Myślimy, że radość i kreatywność dzieci podczas zabawy i wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych będzie radością nas wszystkich.

 

Prosimy o głosowanie na projekt nr 84 „Przedszkolak w świecie technologii cyfrowych” 

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować?

  1. Głosowanie odbywa się w dniach od 2 do 9listopada 2021r.
  2. W głosowaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Niepołomice (w tym nasze przedszkolaki).
  3. Głosowanie odbywa się:
    1. w punktach do głosowania – za pomocą karty do głosowania;
    2. w formie elektronicznej – za pomocą interaktywnego formularza umieszczonego na stronie internetowej https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/
  4. Uprawniony może głosować tylko jeden raz, oddając głos na maksymalnie dwa projekty lokalne i jeden projekt ponadlokalny (niedotrzymanie warunku, o którym mowa, powoduje uznanie wszystkich głosów oddanych przez uprawnionego za nieważne).

 

Z góry dziękujemy za wszystkie oddane głosy na nasz projekt

 

UWAGA! Ze względu na trudną sytuację pandemiczną dostępny będzie jeden stacjonarny punkt głosowania do Budżetu Obywatelskiego na ul. Zamkowej 9a. Punkt czynny będzie codziennie od 2 do 9 listopada 2021r. w godzinach od 10.00 do 18.00.

 

Dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę, zrozumienie i wyrozumiałość, a także za wszelkie słowa wdzięczności i życzliwości kierowane pod adresem przedszkola. Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

Anna Hyrc, Joanna Różeńska, Justyna Flak-Matuszyk – autorki projektu