Zgodnie z:
-Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2019r.poz.1148 ze zm.) art.158 pkt.1,3,4;
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. (Dz.U.2020r.poz. 530) § 11b;
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2020 Burmistrza Miasta i Gminy       Niepołomice z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów   przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych   kryteriów.


Wyniki rekrutacji będą umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola (na okienku przy wejściu) oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Mamo, tato poczytaj – zapisy do przedszkola”.

14.04.2020r.- listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

16.04.2020r.- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.