adaptacjaRekrutacja do przedszkola na rok 2020/2021 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. (dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w uchwale nr XXVII/387/2017 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r., poz. 1152 ze zm.) zmienionej uchwałą nr XLIII/597/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/387/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2018 r. poz. 3302) oraz Zarządzeniu nr 31/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Rekrutacja do przedszkola odbywać się będzie od 2 marca 2020 r. do 20 marca 2020r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone są w zakładce "MAMO TATO POCZYTAJ! - Zapisy do przedszkola".