80783056 2230703317230116 4198824538978385920 nDzięki Państwa zaangażowaniu w ciasteczkowe wtorki Rada Rodziców podarowała na rzecz przedszkola projektor multimedialny, za co serdecznie dziękujemy. Sprzęt ten przyczyni się do podniesienia jakości pracy placówki i uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych.