IMG 5656Placówka nosi nazwę - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Niepołomicach, ulica Kościuszki 23. Jest zlokalizowana na terenie miasta Niepołomice w niewielkim oddaleniu od centrum. Mieści się w wolnostojącym piętrowym budynku zaadaptowanym na potrzeby placówki przedszkolnej.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 6.30-17.00. Przedszkole nr 1 w Niepołomicach jest przedszkolem samorządowym. Organem prowadzącym jest Gmina Niepołomice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolskie Kuratorium Oświaty.

 

Kadra Pedagogiczna:

 • Dorota Zielonka -dyrektor przedszkola nauczyciel dyplomowany
 • Anna Hyrc- zastępca dyrektora przedszkola nauczyciel dypolmowany                                   
 • Dyl Angelika- nauczyciel kontraktowy
 • Gruszecka Katarzyna - nauczyciel mianowany
 • Kracik Krystyna- nauczyciel dyplomowany
 • Kubas Iwona- nauczyciel mianowany
 • Ilona Latała- nauczyciel kontraktowy
 • Matuszyk Justyna - nauczyciel dyplomowany
 • Paluch Anna - nauczyciel dyplomowany
 • Pawłowska Agnieszka-nauczyciel dyplomowany
 • Rogowska Danuta- nauczyciel dyplomowany
 • Różeńska Joanna - nauczyciel kontraktowy 
 • Słabosz Katarzyna- nauczyciel kontraktowy
 • Strojek Magdalena- nauczyciel kontraktowy
 • Stokłosa Anna-nauczyciel dyplomowany
 • Wachala Anastazja- nauczyciel kontraktowy

W przedszkolu zatrudnionych jest 12 pracowników niepedagogicznych.

Pracuje siedem oddziałów:

 • Biedroneczki
 • Gwiazdeczki
 • Pszczółki
 • Krasnoludki
 • Wesołe Misie
 • Promyczki
 • Leśne Ludki

Każda grupa ustaliła zasady funkcjonowania dobrego przedszkolaka. Cały rok dbać będziemy o przestrzeganie tych zasad.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, dba o własne doskonalenie i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Korzystając z ofert Ośrodka Doskonalenia w Krakowie, nauczycielki systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach, co udokumentowane jest zaświadczeniami w aktach osobowych nauczycielek.