W tym miejscu znajdują się istotne dla Państwa dokumenty przedszkolne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się bądź pobrania niezbędnych druków.

Statut przedszkola

Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka