W tym miejscu znajdują się istotne dla Państwa dokumenty przedszkolne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się bądź pobrania niezbędnych druków.

Statut przedszkola

Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka

Procedury obowiązujące w przedszkolu w okresie epidemii COVID-19.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci.

Procedura dotycząca postępowania w sytuacji stwierdzenia objawów zakażenia COVID-19 u dziecka.

Procedura pierwszeństwa przyjęć.

Procedura opieki nad dziećmi.