W tym miejscu znajdują się istotne dla Państwa dokumenty przedszkolne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się bądź pobrania niezbędnych druków.

Statut przedszkola

Upoważnienie do odbioru dziecka.

Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka

 

Procedury obowiązujące w przedszkolu w okresie epidemii COVID-19 obowiązujące od dnia 1 września 2020r.

Wewnętrzna Polityka Bezpieczeństwa.

Procedura 1.  Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola.

Procedura 2.  Zapewnienie opieki dzieci w przedszkolu.

Procedura 3.  Prace porządkowe i dezynfekcja na terenie przedszkola.

Procedura 4.  Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika.

Procedura 5.  Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u podopiecznego przedszkola.

Procedura 6.  Postępowanie ze zużytymi środkami zapobiegawczymi – maseczkami i rękawiczkami.

Procedura 7.  Procedura dotycząca przygotowania posiłków i ich wydawania.

Procedura 8.  Procedura pierwszeństwa przyjęcia dziecka do przedszkola w okresie pandemii covid-19.